Monipisteanturi

Yksi anturi, useita mittauspisteitä

Monipisteanturi on ihanteellinen ratkaisu sovelluksiin, joissa halutaan mitata useampia pisteitä; mittauspisteet ovat eri syvyyksissä tai niistä halutaan vain useampi yhteys prosessiin. KROHNE Inorin monipisteanturi voi lisätä laitoksen tehokkuutta antamalla tarkemman ja luotettavamman mittauksen.

Monipisteantureita käytetään lämpötilan mittaukseen lähinnä tankeissa, säiliöissä ja reaktoreissa, mutta voidaan käyttää monissa muissakin sovelluksissa. Riippumatta sovelluksesta, KROHNE Inor tarjoaa räätälöityjä ja korkealaatuisia teknisiä ratkaisuja lämpötilan mittaukseen.

Edut:

 • Parempi mittaustarkkuus
 • Vain yksi prosessiliitäntä
 • Halvemmat asennuskustannukset
 • Helppo huoltaa
 • Redundanssi

Vain yksi prosessiliitäntä

Monipisteanturin etu verrattuna perinteisiin lämpötila-antureihin on, että siinä on useita pisteitä, mutta vain yksi prosessiliitäntä. Tällä tavalla voidaan mitata suurempaa aluetta tai tilavuutta useammalla mittauspisteellä häiritsemättä prosessia. Vain yksi prosessiliitäntä helpottaa asennusta ja huoltoa, mikä taas vähentää kustannuksia ja asennukseen tarvittavaa aikaa.

KROHNE Inorin monipisteanturit suunnitellaan täyttämään annetut prosessin arvot ja ehdot. KROHNE Inorin monipisteanturi toimii kahdella eri periaatteella, yksiulotteinen ja kolmiulotteinen mittaus.

KROHNE Inor monipisteanturit ovat saatavissa sekä Pt100 että termoelementtinä.

1-ulotteinen mittaus

Yleisimmät monipisteanturit ovat yksiulotteisia antureita. Kuten nimi kertoo, ovat mittauspisteet prosessissa joko pysty- tai vaakasuorassa. Etuina monipisteantureissa on, että ne kestävät mekaanista rasitusta ja niiden asennus ja huolto on helppoa.

Mittauspisteiden mitoitus

Mitoitetuilla mittauspisteillä tarkoitetaan, että mittapisteet päätyvät haluttuun kohtaan prosessissa. Etuna on se, että yksittäisiä mittauspisteitä voidaan vaihtaa häiritsemättä prosessia.

Jousikuormitteinen mittaussauva

Jousikuormitteinen mittaussauva tarjoaa erinomaisen lämpöä johtavan kontaktin antaen tarkemman mittauksen ja nopeamman vasteajan. Jousen voimalla mittaussauva painetaan putken sisäseinämää vasten.

3-ulotteinen mittaus

Suurissa prosessisäiliöissä lämpötilat voivat vaihdella eri alueilla. Tarkemman ja kattavamman kuvan saamiseksi suosittelemme kolmiulotteista monipisteanturia prosessin lämpötilamittauksessa. Etuna on, että prosessissa mittauskohdat voidaan jakaa sekä horisontaalisesti että vertikaalisesti.
Jokainen mittauspiste voidaan sijoittaa juuri haluamaasi kohtaan joko hitsaamalla tai vaijeriohjauksella.

Monipisteanturi teollisuuden käytössä

KROHNE Inorin pitkä kokemus monipisteantureissa tarjoaa moderneja teknologiaratkaisuja maailmanlaajuisesti prosessiteollisuudelle. Tyytyväisiä asiakkaitamme ovat mm. Inovyn ja Perstorp Oxo. Olemme myös toimittaneet antureita yhdelle maailman suurimmista aurinkoenergialaitoksista Arizonassa, Yhdysvalloissa. Toimitus sisälsi sekä monipisteantureita että viestimuuntimia.

Inovyssa Stenungssundissa on asennettu KROHNE Inorin monipisteantureita 16 mittauspisteellä.

Maailman suurimpaan aurinkoenergialaitokseen Arizonassa, Yhdysvalloissa, on asennettu useita  KROHNE Inorin monipisteantureita.

Räätälöidyt ratkaisut

KROHNE Inorin moneipisteanturit räätälöidään ja suunnitellaan asiakkaan vaatimusten mukaan. Tärkeimmät kohdat monipisteanturin valinnassa ja muotoilussa ovat:

 • Anturin asema
 • Muoto ja kohteen koko
 • Kohteen paine, virtaus ja lämpötila
 • Mitattava prosessi
 • Viestin käsittely ja kommunikaatio
 • Anturin huolto
 • Vikasietoisuusvaatimukset
 • ITP

Tarkastus- ja testisuunnitelma (ITP)

KROHNE Inor tarjoaa räätälöidyn tarkastus- ja testaussuunnitelman (ITP) jokaisesta projektista. Esimerkkejä kohdista ja palveluista, jotka ovat osa ITP -suunnitelmaa:

 • Materiaalisertifikaatit
 • Kalibrointi ja kalibrointisertifikaatti
 • Materiaalin kestävyystesti
 • Puolueeton tutkimus ja testaus
 • FAT (Factory Acceptance Test)

Yhteystiedot

Mikäli sinulla on jotakin kysyttävää tai haluat lisätietoa tuotteistamme, otathan yhteyttä!