Laatu & Ympäristö

INORilla on pitkä historia laadunvalvontatyössä. Aloitimme sertifioidun laadunvarmistusjärjestelmän vuonna 1993. Laatujärjestelmä rakennettiin täyttämään SS-EN ISO 9001 vaatimukset, joten kaikki tehtaan toiminnot ovat jollain tapaa osallisia laadunvarmistamiseen.

ISO 9001 & ISO 14001

Tekemämme työ palkittiin sertifikaattilla vuonna 1995. Laatujärjestelmästämme onkin ollut paljon hyötyä sekä taloudellisesti että kaupallisesti, sillä se on tuonut lisäarvoa sekä meille että asiakkaillemme. Uusi versio ISO-standardiin, malli 2015, on antanut laatutyölle vauhtia ja nostetta, mikä johtuu erityisesti siitä, että olemme aktiivisesti laittaneet asiakkaamme etusijalle ja pyrkineet antamaan asiakkaille lisäarvoa heidän ostaessaan tuotteitamme.

ISO 9001 ja ISO 14001 sertifikaatti

Ympäristötavoitteenamme on ehkäistä ja vähentää ihmisiin ja omaisuuteen vaikuttavia haitallisia ympäristötekijöitä ja käyttää luonnonvaroja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Pyrimme jatkuvasti parantamaan ympäristönäkökohtien huomioon ottamista, esimerkiksi vähentämällä jätteitä, käyttämällä vihreää sähköä ja samalla pienentämään sähkön kokonaiskäyttöä, vähentämään vaarallisten aineiden käytöä tuotannossamme ja korvaamaan paperidokumentteja sähköisillä asiakirjoilla.Ympäristötyöstämme on myönnetty ISO 14001 sertifikaatti.

Olemme valinneet hallintajärjestelmän, joka ajattelee sekä laatua että ympäristöä. Koko hallintajärjestelmä on saatavilla digitaalisena sisäisessä verkossamme. Osa hallintajärjestelmää on tehdä elinkaarianalyysi jokaisesta tuotteesta, jonka kehitämme. Hallintajärjestelmä on myös mukautettu vastaamaan ATEX-direktiivin vaatimuksiin.

Lisätietoja kemikaaleista tuotteissamme, ota yhteyttä Inorin Laatu & Ympäristö-osastoon; qes@inor.se