Mittaaminen on tietämistä!

Werner von Siemens (1816-1892)

Inor Process AB:n laatu- ja ympäristötyö

Mittaaminen on tietämistä! Mittaamalla, analysoimalla tuloksia ja toimimalla niiden perusteella saavutetaan jatkuvasti parempia tuloksia. Inor Process AB:ssä sovellamme tätä ajattelutapaa paitsi mittaamalla omaa toimintaamme myös auttamalla asiakkaitamme luomaan edellytykset mahdollisimman tarkalle mittaamiselle. Tämä on Inor Process AB:n liiketoiminnan ja menestyksen perusta, josta Alfred Brakl on varmasti ollut tietoinen, kun hän perusti Inor Process AB:n vuonna 1939 lämpötilamittauslaitteiden myyntiyritykseksi. Heti alusta alkaen yrityksessä vallitsi selkeä laatuajattelu, minkä johdosta yritys aloitti muutaman vuoden kuluessa lämpötila-antureiden oman tuotannon, jotta se pystyisi valvomaan ja tarjoamaan parempia tuotteita.

Vuonna 1987 julkaistiin ISO 9000 -standardin ensimmäinen versio, ja kun ensimmäinen tarkistettu versio julkaistiin vuonna 1994, Inor Process AB valmistautui sertifiointiin, joka suoritettiin hyväksytyin tuloksin vuonna 1995. Sittemmin laatutyö, mukaan lukien turvallisuus, terveys ja kestävä kehitys, on näkynyt tuotteissamme prosessiemme ja viestinnän laadun tuloksena.

Pidämme jatkuvaa laatutyötä kulmakivenä visiomme toteuttamisessa, jonka tavoitteena on tarjota asiakkaillemme maailman parhaita saatavilla olevia lämpötilamittaukseen erikoistuneita ratkaisuja. Laatu ei siis ole vain organisaatiomme osasto, vaan se läpäisee koko liiketoimintamme ja päivittäisen työmme. Vuodesta 2015 lähtien Inor Process AB on myös sertifioitu ISO 14001 -standardin mukaisesti, ja koska uskomme, että laatu ja ympäristö kulkevat käsi kädessä, olemme päättäneet hankkia näille yhdistetyn sertifioinnin.

Osallistumme ympäristönsuojeluun paitsi tarkastelemalla ja pienentämällä jatkuvasti oman toimintamme ympäristöjalanjälkeä sekä lisäämällä tehokkuutta ja vähentämällä jätettä, myös tarjoamalla kestäviä, luotettavia ja laadukkaita ratkaisuja, joiden avulla loppuasiakkaamme voivat optimoida prosessinsa siten, että ne kuluttavat mahdollisimman vähän niukkoja resursseja. Käymme jatkuvaa vuoropuhelua tavarantoimittajiemme kanssa varmistaaksemme, että maapallon rajallisten luonnonvarojen kulutus on mahdollisimman vähäistä.

Meille työympäristöön, terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät kysymykset ovat jatkuvasti esillä. Pyrimme välttämään työntekijöidemme altistumista tapaturmille, edistämme hyvinvointia ja terveellistä tasapainoista elämää. Tämä on tärkeä osa tehokkaan organisaation luomista ja ylläpitämistä. Jatkuva parantaminen on aihealueesta riippumatta yhteinen hanke, johon osallistuvat työnantajat ja työntekijät sekä toimittajat ja asiakkaat. Yhdessä työskentelemme tehokkaamman ja vihreämmän tulevaisuuden puolesta!

 

Ola Jönsson

QES Manager
E-mail: qes@inor.se

ISO-sertifikaatti

[wpfilebase tag=browser id=978 /]