KROHNE INOR Service & Tjänster

Palvelut

Lämpötilalaboratoriossamme on anturien kalibrointimahdollisuus kansainvälisen ITS-90 skaalan mukaisesti, joka mahdollistaa vastusanturien ja termoelementtien kalibroinnin lämpötila-alueen -80°C…+1200°C sisällä. Referenssianturimme lähetetään vuosittain kalibroitavaksi Ruotsin Tekniseen tutkimuskeskukseen, joten voimme taata kalibrointiarvojemme olevan aina erittäin tarkkoja.

Vertailukalibrointi

Kalibroitavat anturit yhdessä referenssianturien kanssa kalibroidaan nestekylvyssä tai uunissa vapaasti valittavien kalibrointipisteiden avulla lämpötila-alueen -80…1200 °C sisällä.

Anturi ja lähetin virheen kalibrointi

Anturit ja muuntimet kalibroidaan yhtenä yksikkönä, joka säädetään kahden pisteen välille (päätöspisteet). Haluttaessa voidaan vapaasti valita lisää kalibrointipisteitä valitulta lämpötila-alueelta. Tämä mahdollistaa paremman lineaarisuuden valvonnan valitulle mittausalueelle.

Seuraavat vaihtoehdot ovat valittavissa tilauksen yhteydessä:

  • 1-pistemittaus huonelämpötilassa
  • 2-pistemittaus 0% ja 100% mittausalueesta
  • 3-pistemittaus 0%, 50% ja 100% mittausalueesta
  • 5-pistemittaus 0%, 25%, 50%, 75% ja 100% mittausalueesta
  • Asiakasvalintainen mittaus ja kalibrointi

Nämä vaihtoehdot voidaan tehdä myös kaksoiselementeille.

Mittausarvokorjaus

Joissakin viestimuuntimissa on korjausfunktio anturipoikkeamille esim. IPAQ 520:ssa.

Tarkempaa tietoa viestimuuntimista korjausfunktiolla löytyy kyseisen tuotteen sivulta.

Mittausprotokolla toimitetaan anturin yhteydessä ja kopio siitä arkistoidaan kahdeksi vuodeksi. Näin kopio protokollasta on saatavilla jälkikäteenkin.

Muita tilattavia todistuksia:

  • Todistus EN 10204 2.1 noudattamisesta (Declaration of compliance)
  • Painetesti EN 10204 3.1 mukaan
  • Materiaalitodistus EN 10204 3.1 mukaan
  • PMI (Materiaalianalyysi) Analyysi, jossa määritetään kemiallinen koostumus eri metalleille

Miksi kalibroidaan?

Kaikille mittauksille on ensiarvoisen tärkeä tieto, kuinka hyvin mittaustulos vastaa todellisuutta. Säännöllisen kalibroinnin ansiosta tiedetään tarkasti mikä on prosessista mitattava lämpötila ja myös prosessin vuosittainen huojuminen.