Tietosuojaseloste

1. Yleistä

Inor Transmitter (INOR), Y-tunnus 1638427-2, selvittää tällä tietosuojaselosteella kuinka varmistamme, että henkilötietosi turvataan EU:n ja EAA:n sisällä voimassa olevan yleisen tietosuojasäännöstön (GDPR) uusien sääntöjen mukaisesti.

Sinulla tulee aina olla turvallinen tunne luovuttaessasi henkilökohtaisia ​​tietojasi meille. Inor käyttää sekä teknisiä että organisatorisia ratkaisuja, joilla suojataan henkilökohtaisia tietojasi luvattomalta käytöltä, muuttamiselta tai poistamiselta.

2. Rekisterinpitäjä

INOR on rekisterinpitäjä, joka on vastuussa henkilötietojesi käsittelystä, jotka suoritetaan INORin toimesta tai toimeksiannosta. Tietoja yhteydenotosta luvussa 8.

3. Milloin keräämme henkilötietoja?

INOR kerää henkilötietoja, kun:

  • olet tai aloitat aktiivisen liikesuhteen INORin kanssa.
  • rekisteröidyt INOR-uutiskirjeen saajaksi.
  • teet kyselyn tai olet kiinnostunut mistä tahansa INORin tuotteista tai palveluista.
  • otat yhteyttä asiakaspalveluun tai
  • jos muuten on välttämätöntä hallinnoida teidän ja INORin välistä suhdetta.

INOR käyttää myös evästeitä ja muita vastaavia teknisiä ratkaisuja, jotka keräävät tietoja sinusta tai laitteistasi.

4. Kuinka kauan säilytämme tietojasi?

Säilytämme tietoja niin kauan kun se on olosuhteista riippuen tarpeen, mutta enintään 12 kuukautta yhteistyön päättymisen jälkeen. Meidän on mahdollisesti säilytettävä tietoja kauemmin, jos se on lakien, viranomaisten vaatimusten tai laillisten etujen suojaamiseksi tarpeen.

5. Miksi INOR käsittelee henkilötietojasi?

INOR käsittelee henkilötietojasi eri syistä.

INORin ensisijainen syy käsitellä henkilötietojasi on huolehtia jatkuvasta kaupallisesta toiminnasta, myynti- ja myynninedistämistoimista, takuukysymyksistä ja asiakastuesta.

6. Kenelle luovutamme henkilötietoja?

INOR saattaa luovuttaa henkilötietojasi yrityksiin, jotka käsittelevät INORin tiliä esimerkiksi IT-toimittajat, yhteistyökumppanit ja tytäryhtiöt yritysryhmässä. Jos henkilötietoja luovutetaan EU:n / EES:n ulkopuolelle, INOR tekee tämän turvallisella tavalla voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Henkilötietoja voidaan myös luovuttaa viranomaisten tai lakien vaatimuksesta, suojaamaan INORin lailliset intressit tai etsimään, estämään tai tunnistamaan petokset tai muut turvallisuus- tai tekniset ongelmat.

7. Tietosuojapolitiikan muuttaminen

Tätä tietosuojapolitiikkaa voidaan päivittää milloin tahansa. Jos INOR tekee merkittäviä muutoksia tietosuojapolitiikkaan, INOR ilmoittaa sinulle sähköpostitse ennen näiden muutosten voimaantuloa. Voimassa oleva tietosuojapolitiikka on nähtävissä INOR-verkkosivustolla.

8. Oikeus tietoihin ja muutoksiin

Jos et halua, että INOR käyttää henkilökohtaisia ​​tietojasi markkinoinnissa, voit pyytää sitä kirjallisesti INORilta. Uutiskirjeistämme löydät tietoja siitä, miten voit peruuttaa uutiskirjeet.

Sinulla on oikeus saada tietoja siitä, mitä henkilötietoja INOR sinusta kerää ja mihin tarkoitukseen (rekisteriote). Pyynnön on oltava kirjallinen ja hakijan allekirjoittama. Sinulla on myös oikeus saada virheelliset, väärät tai epätäydelliset tiedot korjatuksi, estetyksi, tunnistamattomaksi tai poistetuksi. Jos haet rekisteriotetta tai sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä, ota yhteyttä osoitteeseen marketing@inor.se.