Älykäs ratkaisu kosketuksettoman lämpötilan mittaamiseen lämpölaitoksissa

Lämpölaitoksessa hyvän ja ympäristöystävällisen palamisen varmistamiseksi lämpötilalla on kriittinen osa. Termoelementti-anturin käyttäminen lämpötilan mittaamiseen polttouunissa / kammiossa on hyvin yleinen ja toimivaksi havaittu menetelmä. Termoelementti-anturin haasteena on kuitenkin sen käyttöikä, joka on suhteellisen lyhyt korkeiden lämpötilojen ja aggressiivisten savukaasujen vuoksi. Toiminnan takaamiseksi ne on vaihdettava säännöllisesti uusiin.

Termoelementti-anturin ylläpito ja vaihtaminen jopa kerran kuukaudessa on sekä aikaa vievää että kallista. KROHNE Inorin ainutlaatuisella pyrometrikonseptilla saat tarkemman ja luotettavamman, myös huoltovapaan ratkaisun. Pyrometrin kompaktin rakenteen ansiosta ne voidaan helposti asentaa samaan liitäntään kuin termoelementit, mikä tarjoaa sujuvan vaihdon.

KROHNE Inorin ainutlaatuinen ja luotettava ratkaisu

Lämpölaitoksessa prosessin alussa on paljon nokea ja savua ilmassa. Polton aikana ja suodatuksen avulla se selkiytyy ja puhdistuu. Lopuksi se koostuu pääasiassa suuresta CO2:n (hiilidioksidi), N2:n (typpikaasu) ja H2O:n (vesi) pitoisuudesta.

Optimaalisen palamisen saavuttamiseksi on tärkeää seurata lämpötilaa koko prosessin ajan. KROHNE Inorin ainutlaatuisella konseptilla, joka yhdistää kahden tyyppiset pyrometrit, saat luotettavan mittauksen koko palamisprosessin ajan.

  1. Palamisen alkaessa, kun liekeissä on hyvin paljon nokea, savussa olevat hiukkaset mitataan kaksivärisellä pyrometrillä, CellaTemp PK 62. Erityinen algoritmi määrittää lämpötilan kuumien hiukkasten infrapunasäteilystä riippumatta noen optisesta tiheydestä.
  2. Prosessiin edetessä, kun ilma on hieman selkeämpää, mitataan CO2:n lämpötila käyttämällä 1-väristä pyrometriä, CellaTemp PK 72. Siinä on erityinen aallonpituus, joka mahdollistaa CO2:n mittaamisen.
Pyrometrien sijoittaminen tulipesään
Pyrometrien sijoittaminen tulipesään

Sovellusesimerkki

Ohessa esimerkki kuinka autoimme asiakasta luotettavampaan ja huoltovapaaseen lämpötilamittaukseen lämpölaitoksessa. Ota meihin yhteyttä: myynti@inor.fi

Kuinka pyrometri toimii?

Pyrometri mittaa lämpötilaa infrapunasäteilyllä. Säteilyn muuttamiseksi lämpötilaksi on määriteltävä materiaalin emissiokyky. Se on materiaalin kyky päästää lämpöä.

Jos asiakkaan mielestä pyrometri näyttää liian matalaa lämpötilaa, se korjataan yleensä korottamalla emissiokerrointa, kunnes pyrometri saa oikean tuloksen.

Yhteenvetona voidaan todeta, että koska emme mittaa lämpötilaa ilman säteilyä, meidän on tiedettävä kuinka paljon lämpöä mittauskohde absorboi oikean lämpötilan laskemiseksi. Monille materiaaleille tiedämme tämän arvon ja oikeissa olosuhteissa tulos on erinomainen. Jos toisaalta emme tiedä arvoa, meidän on kalibroitava pyrometri tunnetun lämpötilan arvon mukaan. Tämä siksi että löydämme oikean emissiokertoimen.

Hiilidioksidin mittaus savukaasussa
Hiilidioksidin mittaus savukaasussa

Vaimennustoiminnolla vakaampaan mittaussignaaliin

Koska lämpötila yleensä vaihtelee ja pyrometri on erittäin nopea (5 ms), tällöin mittaussignaalista voi tulla hyvin nykivä. Tasaisemman mittauksen saamiseksi voit aktivoida vaimennustoiminnon. Tämä tarjoaa hallittavamman lämpötilanäytön.

Vaimennustoiminnolla vakaampaan mittaussignaaliin
1. Ilman vaimennustoimintoa 2. Vaimennustoiminnolla