Vilken typ av omvandlare ska du välja?

Signalomvandlarens uppgift är som bekant att förstärka de elektriska signalerna man får från ett sensorelement. Utöver detta kan det vara att korrigera resultatet till en så noggrann som möjligt, temperaturlinjär signal och eventuellt galvaniskt isolera sensorelementet från utsignalen. Det finns flera olika faktorer som styr hur och var man monterar sin signalomvandlare. En viktig aspekt är förhållandena i anläggningen.

Montering i kopplingshuvud

Det idag mest förekommande och absolut säkraste sättet att montera omvandlaren är så nära sensorsignalen som möjligt. Denna montering kallas oftast huvudmontering och till detta väljer man en huvudmonterad omvandlare som passar i ett DIN B kopplingshuvud. Genom montering i kopplingshuvudet minimeras risken för störningar och annan yttre påverkan av signalen. Den svagare mätsignalen behandlas i omvandlaren till en betydligt robustare signal som man lättare kan koppla vidare till sitt styrsystem utan yttre påverkan.

Visste du att!
Den huvudmonterade omvandlaren introducerades på marknaden 1974 av INOR och anammades väldigt snabbt av industrin och är numera en industristandard.

Montering på skena i styrskåp

Skenmonterade omvandlare är oftast placerad i styrskåp i närheten av kontrollrum och övriga styrsystem. Den skenmonterade omvandlaren används främst i processer med hög omgivningstemperatur eller med mycket störningar. I dessa fall vill man placera omvandlaren i ett styrskåp avskärmad från den krävande processmiljön. Den skenmonterade omvandlaren passar även bra när processen t.ex. är begränsad till ett mindre område eller rent av en komplett maskin av mindre storlek. Den stora nackdelen med skenmonterade omvandlare är att man drar den relativ svaga sensorsignalen längre sträckor vilket gör att risken för påverkan blir mycket större. Yttre störsignaler som induceras på kopplingskablar och i kabelövergångar kommer att förstärkas och påverka mätresultat på ett mer märkbart sätt jämfört med huvudmontering.

Fältmontering

Ett annat alternativ för montering är så kallad fältmontering. Detta innebär att man väljer en omvandlare för huvudmontage tillsammans med en kopplingsbox avsedd för montering i tuff miljö, så kallad rugged eller harsh miljö. I de flesta fall handlar det om krävande utemiljöer eller explosiva miljöer. Vid montering i explosiva miljöer är det vanligast att använda en Ex klassad kopplingsbox. Denna typ av montering gör man också med fördel nära sensorn för att hålla signalkablaget så kort som möjligt. Detta av samma skäl som för huvudmonterade omvandlare.