2-, 3- ja 4-johdinliitännän edut ja haitat

Vastusanturiin kytkettynä useimmat nykyaikaiset signaalimuuntimet voidaan kytkeä 2-, 3- tai 4-johdinliitännällä. Kaikilla kolmella liitäntätyypillä on etunsa ja haittansa, jotka ovat tärkeitä tietää anturin valinnassa.

2-johdinliitäntä

2-johdinliitännässä liitäntäjohtojen vastus on sarjassa mittausvastuksen kanssa. Syöttöjohtojen resistanssin muutokset vaikuttavat siis suoraan mittaustulokseen. Johtimien resistanssista johtuvat mittausvirheet ovat yleensä noin 2,6 ° C / ohm Pt100-anturille ja 10 kertaa pienemmät Pt1000: lle.

2-johdinliitännässä sekä johtimen vastus RL että kosketusresistanssit RK vaikuttavat mittaustulokseen, kuten viereisessä kuvassa on esitetty.

Jos johdinresistanssi tunnetaan, signaalimuunninta voidaan säätää manuaalisesti johdinresistanssin kompensoimiseksi. Tämä säätö on kuitenkin kiinteä säätö, mikä tarkoittaa, että lämpötilan vaihteluista johtuvia johtovastuksen muutoksia ei kompensoida. Johtuen kytkennän monista haittapuolista, sitä käytetään harvoin ja sitä tulisi käyttää varoen. 2-johdinliitännän etuna on alemmat kaapelikustannukset (etäisyydestä riippuen).

2-johdinliitäntä RTD- anturille
2-johdinliitäntä RTD- anturille

3-johdinliitäntä

3-johdinliitäntä on vastusanturin yleisin liitäntämuoto. Syynä on automaattinen johdinvastuksen kompensointi ja alhaisemmat kaapelikustannukset verrattuna 4-johtimiseen liitäntään. 3-johdinliitännän periaate on selitetty viereisessä kuvassa.

Yksi 3-johdinliitännän haittapuolista on se, että se edellyttää, että kaikkien kolmen johtimen resistanssi on sama. Vastusten väliset erot voivat aiheuttaa merkittäviä mittausvirheitä. Toinen haittapuoli on se, että signaalimuuntimien on yleensä tehtävä kaksi mittausta, mikä merkitsee pidempää vasteaikaa kuin 4-johdinliitännällä. Vaikka 3-johdinliitäntä on yleisimmin käytetty menetelmä anturikoppaan suunnitelluille muuntimille, 4-johdinliitäntää suositellaan.

3-ledaranslutning för RTD-givare
3-johdinliitäntä RTD- antureille

4-johdinliitäntä

4-johdinliitäntä on luotettavin ja sitä tulisi käyttää tarkkoihin mittauksiin. Mittausvirta johdetaan kahden johtimen läpi ja jännitehäviö mitataan kahden jäljellä olevan yli. Tällä tavoin johdinten resistanssin muutokset eliminoidaan, vaikka ne eroaisivatkin toisistaan.

Mittausmenetelmä on esitetty vieressä olevassa kuvassa, josta nähdään, miten johtimien ja kosketuksen vastukset poistetaan mittaustuloksesta. Lisäksi mittaus 4-johdinliitännällä on nopein eli tarjoaa lyhimmän vasteajan. Haittana ovat lisääntyneet kaapelikustannukset verrattuna 2- ja 3-johdinliitäntöihin.

4-ledaranslutning för RTD-givare
4-johdinliitäntä RTD-antureille